חושן ביטוח ופיננסים מס׳ 1 בישראל בביטוח מקצועי

09-7668365

טלפון / Whatsapp

כתבו לנו

Guyk@hoshenins.co.il

נווטו אלינו

התע״ש 13 כפר סבא

תעריף עמלות בתחומי ביטוח חיים ואלמנטרי

תעריפון עמלות לשירותי סוכנות הביטוח חושן

מבוטח/ת נכבד/ה
ריבוי הרפורמות בענפי הביטוח והגמל שלהלן, בד בבד עם הטלת מטלות רבות על הסוכן הביאו לעלייה ניכרת בהוצאות משרדנו.
לשם מתן שירות נאות למבוטחים וללקוחות יצוין כי מרבית השירותים מטה ניתנים ע"י מוקדי השירות של חברות הביטוח ובתי השקעות. לקוחות אשר מעוניינים בכל זאת לקבל את השירותים באמצעותנו יחויבו בדמי השתתפות בהוצאות כמפורט מטה

שירות
סכום/שיעור
מינימום
מקסימום
מועד גביה
הערות
שליחת אישורים ומסמכים
185 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
(אישורי מס, העתקי פוליסות, מסמכים מתוך התיק)
מינוי סוכן לפוליסת פרט לטיפול
155 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
טיפול בפדיון פוליסה
205 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
טיפול בהלוואות/משיכת קרן השתלמות/קופ"ג/מנהלים
305 ש"ח
מיידי בעת ביצוע הפעולה
דמי טיפול בהלוואה
הינם 1.5% מגובה ההלוואה
עד 1800 ש"ח
ריכוז חומר ביטוחי פרט בחברות הביטוח השונות על פי בקשת הלקוח
550₪ /800₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
לקוח קיים
טיפול בעזיבת עבודה
385 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
(טופסי 161,161א), רצף קיצבה או פיצויים,
קבלת בעלות למנהלים/פנסיה
טיפול ובירור לפנסיות ותיקות
395 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
הכנת תיק ביטוח (מעבר לפעם אחת בשנה)
575 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
ריכוז חומר פנסיוני
800₪ /2100₪
לקוח קיים
(דוחות שנתיים), סידורם והצגת דו"ח מרכז וקיים
ריכוז חומר פנסיוני (דוחות שנתיים),
1,250 ₪
לקוח קיים
סידורם והצגת דו"ח מרכז הכולל המלצות לבניית מערך פנסיוני
עדכון נתוני מסלקה בתוכנה מתקדמת המותאמת למשרד האוצר
350 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
טיפול בתביעת צד ג'
350 ₪
350 ₪
10,000 ₪
טיפול בתביעת לקוח חיצוני
550 ₪
550 ₪
30,000 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
בקשת אישור העדר תביעות על פי בקשת הלקוח
175 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
בדיקת משכנתא + המלצות
1,450 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
מחזור משכנתא
6,700 ₪
6,700 ₪
30,000 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
המצאת אישור קיום ביטוחי על פי בקשת הלקוח
250 ₪
מיידי בעת ביצוע הפעולה
פעולה ע"י פקיד סוכנות שלא במסגרת מסלול:
27.8₪ לפעולה
27.8₪ לפעולה
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
1.ביטול כיסוי בפוליסת פרט.
2. ביטול פוליסה.
3.גריעה מתכולת דירה.
4.הגדלת סכום ביטוח.
5.הגדלת / הקטנת פרמיית פרט עדכון תכולה.
6.הוספת כיסויים.
7. הוספה/גריעת שעבוד.
8. החזר ייעוצים רפואיים.
9. החזר פרמיה לקוח/זיכוי.
10.החלפת רכב ,הסרת/הוספת נהג.
11. מנוי סוכן פרט/ייפוי כוח.
12. עדכון אמצעי תשלום.
13. פריסת תשלומים.
14. ריכוז כיסויים ממערכת סוכן לבקשת לקוח .
15. שחרור / הקפאת ביטוח.
16. שינוי גיל נהגים.
17. שינוי מוטבים.
18. שינוי מסלול ביטוח.
19. שינוי מסלול השקעה.
20. שינוי שעבוד.
21. שליחת העתק פוליסה בודדת.
22. שליחת שעבוד לבנק.
23. תשלום כתבי שירות ע"י כרטיס אשראי
בפגישה שנתית במשרדי הסוכן.
24. הוראה לביטול חיוב.
25. ביטול כיסוי בפוליסת פרט
26. הוצאת אישורים כגון אישורי מס / הצהרות הון
27. שינוי סטטוס משפחתי
28. שינוי כתובות
29. בירור כיסויים בפוליסות
30. פגישה שנתית במשרדי הסכון
מסלול שרות כסף (ללקוח בודד)
55.50₪ לחודש.
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
מסלול פרימיום (ללקוח בודד) ביצוע פעולות ללא הגבלה מתוך הפעולות הנעשות ע"י פקיד הסוכנות במהלך תקופה של חודש
75.90₪ לחודש
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
מסלול משפחתי פרמיום – (הכולל ילדים עד גיל 21)
89.90₪ לחודש
בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו
ביצוע פעולות ללא הגבלה ע"י פקיד הסוכנות במהלך תקופה של חודש
ריכוז צבירות עבר
180 ₪
טיפול בהגדלות שכר, שינויים ותיקונים על פי בקשת מעסיק
250 ₪
ביטול פוליסה מסוג אלמנטרי במהלך תקופת הביטוח
2.5% מהפרמיה ברוטו
חיוב העמלה במעמד בקשת הלקוח
מינימום 355 ₪ ומקסימום 3,500₪
עמלה טיפול בפוליסה אלמנטרית הכוללת: תמחור הצעות חדשות
195 ₪
50,000 ₪
אופן תשלום – במעמד אישור הלקוח לביצוע הפוליסה.
וחידושים במגוון חברות ביטוח, שרות הפקת הפוליסה ומסירתה,
שינויים במהלך חייה של הפוליסה למעט ביטולה, אישורים ביטוחיים)
15% מפרמיה ברוטו.